Aktualności

paź 21, 2020

Zespół ekspertów pod kierunkiem Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca opracował raport podsumowujący problemy pacjentów zgłaszane do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2 w okresie od stycznia do września 2020 roku.

paź 9, 2020

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie on-line. Spotkanie odbędzie się 13 października (wtorek) o godz. 18:00 w aplikacji Zoom.

paź 5, 2020

10 dni pozostało na składanie prac magisterskich i doktorskich oraz projektów naukowych w XVII edycji Konkursu "Otwarte Drzwi" ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do Konkursu można zgłaszać prace, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

wrz 28, 2020

Do końca września organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o wsparcie z programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością - edycja 2020-2021". Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 30 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do poziomu 50 mln złotych.

wrz 17, 2020

Zajęcia online, spotkania w systemie zmianowym, wideo-spotkania z psychologiem - to tylko niektóre z praktyk realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej w czasie pandemii COVID-19. Wszystko po to, by zagwarantować zarówno osobom niepełnosprawnym korzystającym z terapii, jak i pracownikom, maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych